20 listopada 2019

14 listopada 2019 r. w związku z realizacją projektu „Razem przeciwko przemocy” w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie odbyła się pogadanka w klasie VIb. Przedstawiciele Sądu – kurator zawodowy, Policji – Policjantka ds. nieletnich oraz Straży Miejskiej w Mosinie rozmawiali z uczniami na temat przemocy, dokuczania sobie, wyzywania, cyberprzemocy, przeszkadzania na lekcjach. Opowiadali o skutkach zarówno dla ofiar przemocy, jak i świadków oraz agresorów. Uświadomili dzieciom, jak należy reagować gdy widzą, że komuś dzieje się krzywda, co i kiedy można zrobić, do kogo zwrócić się o pomoc oraz jakie są skutki przemocy zarówno dla ofiary, jak i sprawcy.

 

Data pogadanki jest nieprzypadkowa, ponieważ 20 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka a 19 listopada Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci.

Na gazetkach szkolnych i w gablotach pojawiły się plakaty i informacje dotyczące tematyki przemocy i Praw dziecka

Razem przeciwko przemocy