12 grudnia 2018

W tym roku szkolne rekolekcje dedykowane były przede wszystkim rodzinie. W kościele św. Mikołaja nauki rekolekcyjne dla wszystkich poziomów prowadziły siostry Nazaretanki z Warszawy. Omówiły one trzy wydarzenia biblijne związane z rodziną: Zwiastowanie, Nawiedzenie i Narodzenie. Wśród zaproszonych gości na spotkania rekolekcyjne w szkole byli: pan Robert Kościuszko, mąż i ojciec 4 dzieci, autor wielu książek dla dzieci i młodzieży (np. „Klejnot Aswerusa”, „Wojownik trzech światów”, „Niewidzialna gra”), pani Katarzyna, która jak sama powiedziała „jest szczęśliwą małżonką i matką”, a dodatkowo zajmuje się sztuką rysowania piaskiem oraz sztuką ikonopisarstwa. Wszyscy mieli także możliwość uczestniczenia w zajęciach „Mężczyzną i kobietą stworzył ich…” prowadzonych przez psycholog Bognę Białecką, która jest  autorką książek m.in. „Ty i twój nastolatek”. Zajęcia te ukazywały, jak na kobiety i mężczyzn patrzą dzieci i młodzież. Dopełnieniem rekolekcji była msza święta, podczas której można było ofiarować środki czystości na rzecz bezdomnych aglomeracji poznańskiej.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym i nauczycielom za udział i  pomoc w przeprowadzeniu rekolekcji.

Rekolekcje szkolne „Ze świętą rodziną o rodzinie”