19 listopada 2019

W dniach 6-8 listopada uczestniczyliśmy w szkolnych rekolekcjach. Tym razem były one połączone z misją parafialną przygotowującą nas do bezpośredniego spotkania z Ikoną Matki Bożej z Jasnej Góry.

 

Nauki rekolekcyjne w szkole przygotowały dla naszych uczniów Siostry ze Zgromadzenia Najświętszej Rodziny z prowincji warszawskiej. Nasi uczniowie jak zawsze z wielkim zainteresowaniem włączali się w propozycję sióstr i wspólnie stawali bliżej Maryi.

 

Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej z Poznania uświadomili nas, że misja jest dla wszystkich, którzy są w Kościele, aby się z nim mocniej złączyli, dla tych, którzy zrazili się do Boga, aby przełamali uprzedzenia; dla tych, którzy wierzą, żeby się jeszcze bardziej umocnili; którzy utracili wiarę, aby ja odnaleźli; którzy cierpią, aby doznali miłości innych; którzy zgubili się w życiu, aby się odnaleźli; którzy dobrze sobie radzą życiowo, by pomagali innym; którzy utracili nadzieję, aby ją odnaleźli; którzy maja rodzinne problemy, aby je rozwiązali. Misja jest dla każdego człowieka dobrej woli i to od nas i naszych uczniów zależało, co z tych spotkań wynieśliśmy.

 

Rekolekcje jak zawsze połączone były z tematycznymi pracami plastycznymi. Nasi uczniowie wykonali piękne rezultaty rekolekcyjne, które wyeksponowane były w kościele, klasach i przede wszystkim na szkolnych korytarzach.

 

Punktem kulminacyjnym rekolekcji było spotkanie podczas Eucharystii z Matką Bożą w jej jasnogórskim wizerunku. W trakcie mszy św. uczniowie śpiewali poznane wcześniej pieśni, czytali wezwania modlitwy wiernych i nieśli do ołtarza owoce swoich prac rekolekcyjnych.

Po zakończonej mszy uczniowie wraz z wychowawcami podchodzili bliżej do obrazu, aby powierzyć się naszej Mamie w niebie i na całe życie zapamiętać ten wyjątkowy czas.

Rekolekcje szkolne - Z Maryją w nowe czasy