20 kwietnia 2020

 

Za nami trudny miesiąc, który zmusił nas do wielu zmian i modyfikacji w dotychczasowym życiu. Z dnia na dzień zachwiało się poczucie naszego bezpieczeństwa, poczucie przewidywalności i kontroli. Mierzymy się z niepewnością, która wzbudza nasz lęk. Podejmujemy ponadto szereg nowych, nieznanych nam do tej pory zadań. Każda z grup tworząca społeczność szkolną odnaleźć się ma w całkiem nowej rzeczywistości:

 • nauczyciele, którzy w głównej mierze opierali swoje działania na kontakcie „na żywo” stali się nauczycielami „przez Internet” - wymagało to od nich wiele wysiłku, zmiany przyzwyczajeń i metod pracy,
 • rodzice spełniają obecnie różnorodne role, pracują zawodowo, prowadzą gospodarstwa domowe oraz wspierają nauczycieli w procesie dydaktycznym,
 • uczniowie uczą się zdalnie - nie pojawiają się w budynku szkoły, nie spotykają się z rówieśnikami „na żywo”, a  pamiętać należy, że to właśnie cele towarzyskie realizują się w społeczności szkolnej lepiej niż gdziekolwiek indziej.

Podstawą wzajemnych relacji w tej nowej rzeczywistości musi być współpraca między wszystkimi podmiotami szkoły. Z pewnością w żaden sposób nie byłby możliwy kontakt nauczycieli z uczniami bez pomocy  i zaangażowania ze strony rodzica. U młodszych dzieci to on loguje dziecko do „ZOOMA”, sprawuje kontrolę nad udziałem dziecka w lekcji, pomaga w wykonywaniu zadań. Starsi uczniowie, choć bardzo dobrze radzący sobie z nowoczesnymi technologiami, także potrzebują wsparcia rodzica, chociażby w kwestii organizacji nauki czy życzliwej zachęty do pracy i wysiłku. Jak nigdy dotąd ta wspólna inicjatywa decyduje w tak dużym stopniu o sukcesie - dobru dziecka i ucznia mimo zewnętrznych okoliczności. Poniżej prezentujemy kwestie, o których warto teraz szczególnie pamiętać.

 • Blisk relacja z dzieckiem, które przeżywać może liczne trudności natury emocjonalnej. Wiele z nich obawia się wirusa, odczuwa złość ze względu na liczne ograniczenia, smuci się, bo brakuje im przyjaciół.  Okażmy zrozumienie dla tych dziecięcych przeżyć. Pamiętajmy, że dziecko chodzi do szkoły nie tylko z uwagi na kwestie edukacyjne, ale głównie ze względu na kwestie społeczne, towarzyskie. Kontakt z innymi dziećmi nie tylko w wirtualnej klasie szkolnej jest zatem bardzo wskazany.  Rozmowa z kolegą przez telefon, sms, przesłane życzenia urodzinowe to miłe dowody pamięci o swoich kolegach i koleżankach. To także bardzo ważny element utrzymywania relacji, na których opiera się nasze dobre samopoczucie.
 • Rozmowa z dzieckiem na nurtujące go tematy, zwłaszcza te trudne. Pamiętajmy, aby to dziecko samo zadawało pytania, wtedy mamy większą szansę udzielić mu odpowiedzi w dostosowanej formie i stosownie do jego potrzeb.
 • Pomoc dziecku w poradzeniu sobie z niepewnością poprzez zachowanie spokoju, kontrolowanie informacji, jakie docierają do niego przez media, wprowadzenie harmonogramu dnia, który daje poczucie bezpieczeństwa i ułatwia codzienne funkcjonowanie w rodzinie, stworzenie okazji do wspólnego spędzenia czasu, do wspólnej dobrej zabawy.
 • Wsparcie dziecka w zachowaniu równowagi między obowiązkami szkolnymi a czasem na zabawę, odpoczynek. Niech odpoczynek nie wiąże się już z przebywaniem przed ekranem komputera czy telefonu.
 • Przypominanie dziecku o jego obowiązku bycia na lekcji i w miarę możliwości dopilnowanie, aby zalogowało się na platformę.
 • Pomoc w obsłudze podstawowych funkcji platformy edukacyjnej, w taki sposób, aby dziecko stawało się co raz bardziej samodzielne. Może warto nauczyć (przypomnieć) dziecko odpowiadania także na wiadomości mailowe, wysyłania zdjęć do nauczyciela, załączania plików. W ten sposób wzmacniamy poczucie własnej wartości dziecka, A sam rodzic zaoszczędza swojej pracy w przyszłości.
 • Pomoc w zachowaniu dyscypliny i skupienia na lekcji. Niestety w obecnej sytuacji nauczyciel utracił możliwości przywoływania uwagi ucznia w sposób najbardziej naturalny - spojrzenie, podejście do ucznia i wskazanie aktualnej strony w podręczniku, poklepanie po ramieniu, znaczący uśmiech, czasami bez jakiegokolwiek zwrócenia się po imieniu do ucznia. W tej sytuacji bardzo potrzebne jest wsparcie ze strony dorosłego, który monitoruje, co aktualnie robi jego dziecko, czy nadąża za tokiem lekcji czy może jednocześnie surfuje po Internecie, odchodzi od miejsca nauki.
 • Kontakt z nauczycielami. Każdy nauczyciel pełni na platformie „ZOOM” dyżur dla rodziców. Wszelkie wątpliwości, sugestie, uwagi przekazać można w indywidualnej rozmowie, uzyskać poradę w kwestiach edukacyjnych oraz wychowawczych. Tak jak do tej pory rozmowa stanowi podstawę efektywnej komunikacji i każdą sytuację jesteśmy w stanie w konstruktywny sposób wyjaśnić  mając na uwadze dobro dzieci.

 

Psycholog Ewa Cepel

Rodzic w czasach epidemii