31 października 2022

W październiku w naszej szkole odbył się konkurs na rodzinne wykonanie różańca przytulańca. Celem ten inicjatywy było zainteresowanie najmłodszych uczniów budową i przeznaczeniem różańca, a także pobudzenie wyobraźni, pomysłowości i dzielenie się nimi z innymi. Podczas lekcji dzieci zapoznały się z częściami i tajemnicami tej modlitwy. Dowiedziały się też jak zastosować różaniec w praktyce

 

Ponieważ wszyscy uczestnicy wykazali się ogromnym zaangażowaniem, wielką kreatywnością, wyobraźnią i pomysłowością, komisja postanowiła nagrodzić wszystkich wykonawców. Każdy uczestnik samodzielnie czy z pomocą rodziny poświęcił bardzo dużo czasu, wykorzystał odpowiedni materiał, aby powstało takie piękne dzieło.

 

 

 

Uczestnicy otrzymali dyplomy, kolorowanki z częściami i tajemnicami różańca, ufundowane przez Radę Rodziców, a dla rodziców, którzy dzielnie wspierali swoje dzieci, ksiądz proboszcz przeznaczył książeczki o świętym Zygmuncie Szczęsnym Felińskim, których autorem jest historyk i dziennikarz pan Wojciech Czeski oraz wszechstronny artysta pan Roman Czeski.

Wszystkie prace były wyeksponowane na szkolnej wystawie, gdzie wykonawcy jak i ich starsi koledzy je podziwiać.

Serdecznie dziękujemy dzieciom i rodzicom za udział w konkursie.

Różaniec przytulaniec