24 sierpnia 2020
Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w sali gimnastycznej

Ze względu na warunki pogodowe rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września 2020 roku w sali gimnastycznej według następującego harmonogramu:

 

- godzina 9:00 - klasy 0-I

- godzina 10:00 – klasy II-III

- godzina 11:00 – klasy IV-VI

- godzina 12:00 – klasy VII-VIII

 

Oddziały przedszkolne oraz klasy pierwsze po spotkaniu ogólnym zapraszamy z rodzicami do sal z jednoczesną prośbą o zachowanie
dystansu społecznego oraz zakrywanie nosa i ust.

 

Klasy I-VIII spotkania z wychowawcami będą miały na boisku.

 

Rodziców prosimy o pobranie i wypełnienie zgłoszeń do świetlicy
i stołówki szkolnej. Można je pobrać tutaj (świetlica i stołówka),
z Librusa lub bezpośrednio ze stolika umiejscowionego w holu głównym przy wejściu.

 

Wypełnione druki na należy wrzucać do urn stojących przy wejściu do szkoły oraz do stołówki szkolnej. Wszelkie sprawy prosimy w miarę możliwości załatwiać drogą telefoniczną lub mailową.