21 czerwca 2021

Uczniowie w klasie pierwszej na zajęciach rzeźbiarsko-malarskich mieli do dyspozycji różne materiały takie jak farby akrylowe, brystol, folie malarską czy materiały z odzysku. Dzieci w większości samodzielnie organizowały to, co było potrzebne. Z dużym zadowoleniem używały wybranych przez siebie materiałów. Nauczyły się tworzyć „coś z niczego”. Malarstwo i rzeźba przenikały się i pozwalały na coś niesamowitego. Było wiele okazji do skonfrontowania wrażliwości dzieci. Poruszone zostały między innymi takie zagadnienia jak kontrast, kompozycja, walor, faktura. Dzieci podczas spotkań próbowały poprzez mieszanie różnych technik stworzyć swój niepowtarzalny świat. Tworzyli przy muzyce w przyjaznej atmosferze. Spotkania dały możliwość eksperymentowania z technikami uczyły jak ciekawie bawić się sztuką i na pewno były źródłem inspiracji. Prace zostały podsumowane i zaprezentowane na korytarzu w naszej szkole.

Rzeźbiarsko-malarskie koło zainteresowań