11 czerwca 2021
Spelling Bee

Konkurs Spelling Bee dla uczniów klas 5 odbył się w dwóch etapach. W pierwszym etapie, czyli teście sprawdzającym znajomość słownictwa, wyłoniono cztery osoby, które zdobyły najwięcej punktów. W drugim etapie (ustnym) uczniowie zmierzyli się z literowaniem słów.

 

Oto lista zwycięzców:

I miejsce – Liliana Dengusiak

II miejsce – Jakub Szczepaniak

III miejsce – Jan Fornah