08 kwietnia 2022
Spotkanie z przedstawicielami LO w Puszczykowie

5 kwietnia 2022 przedstawiciele LO w Puszczykowie przyjechali do SP1 Mosina, aby zapoznać uczniów klas 8 z ofertą szkoły na nowy rok szkolny. Uczniowie stojący  przed decyzją dotyczącą wyboru szkoły, chętnie uczestniczyli w  spotkaniu. Proces rekrutacji i wybór dalszej ścieżki kształcenia i edukacji jest bardzo trudny, dlatego wszystkie zajęcia podnoszące wiedzę na temat szkół ponadpodstawowych są bardzo cenne i przydatne.