13 maja 2024

W ramach inicjatywy edukacyjnej “Samsung Stacja Galaxy - bezpieczne miejsce w sieci” klasa 2b podjęła podczas zajęć działania mające na celu poznanie zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.

 

W trakcie lekcji dzieci rozmawiały o znaczeniu Internetu w życiu codziennym, o aktywnościach, jakie są z nim związane, a także o cyfrowej higienie oraz o zasadach bezpiecznego poruszania się w sieci, czyli o netykiecie. Dzieci miały również do wykonania zadanie - szukały na korytarzu szkolnym i odczytywały QR kody, które przenosiły ich do filmików edukacyjnych. Te multimedialne materiały, przygotowane przez rodziców, zawierały cenne rady dotyczące netykiety, czyli zasad odpowiedniego zachowania w sieci. Dzięki temu uczniowie mogli nie tylko słuchać, ale i widzieć, jak ich rodzice podkreślają znaczenie bezpieczeństwa online.

 

Dzieci po obejrzeniu filmów spisywały najważniejsze zasady bezpiecznego korzystania z Internetu na kartkach. Następnie te zasady były omawiane i dyskutowane w klasie, co pozwoliło na lepsze zrozumienie tematu i wymianę doświadczeń między uczniami.

 

Realizacja programu „Stacja Galaxy” w naszej szkole przyniosła pozytywne rezultaty. Uczniowie wykazali się dużym zainteresowaniem tematem i aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Rodzice również wyrazili swoje zaangażowanie, co miało duży wpływ na efektywność programu. Jesteśmy przekonani, że dzięki tym działaniom, nasi uczniowie będą korzystać z Internetu w sposób bardziej świadomy i bezpieczny.

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział i wspieranie inicjatywy edukacyjnej.

 

Stacja Galaxy - bezpieczne miejsce w sieci