30 października 2019

Jak co roku Burmistrz Gminy Mosina w imieniu Samorządu Gminy Mosina wręczył na uroczystej sesji Rady Miejskiej w dniu 24 października 2019 r., stypendia dla najzdolniejszych uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych  z terenu całej gminy oraz nagrody dla nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli. Miło nam poinformować, że spośród naszych uczniów zostali wyróżnieni i otrzymali stypendia:

 

Aleksandra Szklarz z kl. VIIIa,

Julia Gładysz z klasy VIIIa,

Marcin Mruk z kl. VIIb,

Zofia Napierała z kl. VIIc dwujęzycznej,

Julia Haracewiat z kl. VIIc dwujęzycznej oraz

Jakub Leśniowski z kl. VIIc dwujęzycznej.

 

Warto przypomnieć, że aby ubiegać się o stypendium za szczególne osiągnięcia należy uzyskać średnią ze wszystkich przedmiotów co najmniej 5,2 i wzorową ocenę zachowania. Dwoje z naszych stypendystów uzyskało średnią ocen 5,91 i również dwoje uzyskało średnią 6,0.

Wśród nagrodzonych nauczycieli znaleźli się nauczyciele z naszej szkoły: pani Ewa Szcześniak-Młody oraz pan Zbigniew Lisiecki, a wśród nagrodzonych dyrektorów – pani Ewa Agnieszka Szymańska.

 

Bardzo serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym!!!

 

Stypendia i nagrody Samorządu Gminy Mosina