23 kwietnia 2024

Działania z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w naszej szkole były pełne empatii. Poprzez różnorodne aktywności, takie jak NIEBIESKI BIEG MOTYLI, lekcje wychowawcze czy konkursy ogólnopolskie, uczniowie i nauczyciele wspólnie podjęli wysiłek budowania bardziej otwartego i przyjaznego środowiska dla osób dotkniętych autyzmem. Kolor niebieski, symbol empatii i zrozumienia, był powszechnie obecny podczas obchodów, podkreślając potrzebę szacunku dla różnorodności. Działania te miały na celu uświadomienie społeczności szkolnej o trudnościach, z jakimi borykają się osoby autystyczne, oraz promowanie równości i akceptacji wszystkich. Poprzez zaangażowanie w takie inicjatywy, dążymy do stworzenia lepszego społeczeństwa opartego na wzajemnym szacunku i akceptacji . Każdy ma prawo do swojego miejsca i szacunku, a naszym celem jest, aby osoby z autyzmem czuły się akceptowane i doceniane we wspólnocie szkolnej.

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu