10 listopada 2023

W przededniu Narodowego Święta Niepodległości, Samorząd Uczniowski, reprezentując naszą szkołę, miał zaszczyt uczestniczyć w uroczystej inauguracji wystawy „Śnili o wolności – ziemia mosińska w drodze do Niepodległej”. Wydarzenie to miało miejsce w Szkole Podstawowej im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Krośnie i odbyło się w ramach projektu „Marsz po Niepodległą – od Rzeczypospolitej Mosińskiej do wolnej Polski”.Na wystawie zaprezentowane zostały sylwetki sześciu bohaterów związanych z ziemią mosińską, biorących czynny udział  w walkach o polską niepodległość.W trakcie spotkania mieliśmy możliwość wysłuchania prelekcji przybliżających życiorysy i dokonania płk pil. bal. Aleksandra Wańkowicza – bohatera wojny polsko-bolszewickiej, Jadwigi Rozmiarkówny – wojennego kuriera z Mosiny oraz ostatniego komendanta Narodowych Sił Zbrojnych płk Stanisława Kasznicy.Dziękujemy organizatorom za możliwość uczestniczenia w spotkaniu przybliżającym nam historię naszej małej ojczyzny.

Świętujemy niepodległość naszej Ojczyzny