16 maja 2018
Szkolne obchody Święta Ziemi

W czwartek 10 maja br. w naszej szkole odbyły się coroczne obchody ŚWIĘTA  ZIEMI  w klasach 0- III.  Przywitała nas piękna, słoneczna pogoda. Impreza zorganizowana była w godz. 9-12  i odbywała się na terenie szkoły.

 

O godz. 9 wszystkie klasy wraz z wychowawcami zebrały się na boisku szkolnym. Tam zostały przydzielone zadania do wykonania. Na boisku sportowym każda grupa wiekowa brała udział w grze w dwa ognie, a wychowawcy kl.0  przygotowali dla podopiecznych wyścigi rzędów. Po emocjonujących i wyczerpujących rozgrywkach sportowych każdy uczeń udał się do stołówki na poczęstunek.

 

W klasach uczniowie wykonywali prace plastyczne w rozmaitych technikach, przedstawiające rybki (kl. 0),  kwiaty (kl. I),  drzewa i krzewy (kl. II) oraz owady (kl. III).  Następnie każde dziecko udało się do stołówki szkolnej,  gdzie na ścianie nad sceną  przytwierdzały swoje wytwory plastyczne,  tworząc w ten sposób zespołowo niezwykle kolorowy obraz Ziemi. Następnym etapem etapem było rysowanie kredą po chodnikach i boisku szkolnym odpowiedzi na pytanie: O co prosi nas Ziemia?  Powstały ciekawe prace indywidualne i zespołowe. W ostatniej części imprezy wszyscy uczniowie udali się ponownie do stołówki na przedstawienie muzyczno-taneczne o tematyce ekologicznej,  przygotowane przez kl.III d pod kierunkiem p. Elżbiety Stelmaszyk. Klasa III a  zaprezentowała wymyślone na lekcjach hasła dotyczące zasad ekologicznego życia, natomiast kl.II a zaśpiewała piosenkę.  Na koniec p. dyrektor Ewa Szymańska wręczyła uczniom poszczególnych klas dyplomy za udział.

 

Pomysłodawcami i organizatorami byli nauczyciele kl.0-III pod kierunkiem p. Ewy Walczak.