09 listopada 2017
Szkolny Dzień Bezpieczeństwa
Cyfrowego

W ramach uczestnictwa w projekcie Cyfrowobezpieczni.pl w poniedziałek 6 listopada odbył się Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego.

Zgodnie z założeniem projektu podstawowym elementem cyfrowego bezpieczeństwa w szkołach jest wiedza i świadomość uczniów, ale także nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych.

Nasze spotkanie zaczęli uczniowie klas drugich i trzecich szkoły podstawowej. W stołówce szkolnej uczestniczyli w warsztatach przeprowadzonych z Edukatorem projektu i przedstawicielem stowarzyszenia „Miasto w Internecie” panią Katarzyną Czubińską, podczas którego oglądali krótkie animowane filmy o możliwych cyberzagrożeniach i rozmawiali jak ich uniknąć.

Następnie Edukator spotkał się w z trzema wybranymi starszymi klasami szkoły podstawowej, w trakcie których poruszono tematy między innymi bezpieczeństwa własnego wizerunku, logowania w Internecie, wiarygodności informacji w sieci.

Kolejnym etapem obchodów Szkolnego Dnia Bezpieczeństwa Cyfrowego było spotkanie warsztatowe z nauczycielami w stołówce szkolnej, podczas którego otrzymaliśmy informacje dotyczące programu, a także rozmawialiśmy o prawach autorskich, pozyskiwaniu materiałów z legalnych źródeł i cyber-zagrożeniach.

Kolejnym elementem projektu będzie rozmowa o bezpieczeństwie z rodzicami podczas zebrań.

 

Paulina Mania