25 marca 2018
Targi Edukacji i Pracy

7 marca 2018 klasy III Gimnazjum uczestniczyły w XII Targach Edukacji i Pracy w Mosinie organizowanych przez Gminne Centrum Informacji.

 

Uczniowie mogli zapoznać się z ofertą szkół ponadgimnazjalnych, porozmawiać z uczniami i nauczycielami, dowiedzieć się różnych ciekawostek dotyczących szkół i obejrzeć ich prezentację na scenie.

 

W Miejskim Ośrodku Kultury uczniowie mogli również porozmawiać z pracownikami Powiatowego i Wojewódzkiego Urzędy Pracy na temat aktualnego rynku pracy oraz zawodów deficytowych. Swoje stanowiska mieli również doradcy zawodowi.

 

Podczas panelu tematycznego „Mój zawód – moja pasja”, którego byliśmy uczestnikami, młodzież zapoznała się dokładnie z zawodem strażaka. O swojej historii, pasji i licznych niebezpieczeństwach opowiadali młodzieży pracownicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzewicach oraz Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Mosinie. Młodzież chętnie uczestniczyła w krótkim szkoleniu pierwszej pomocy.

 

Informacje zdobyte podczas targów z pewnością pomogą uczniom w wyborze dalszej szkoły, zawodu, rozwoju zainteresowań.

 

Agnieszka Król-Maćkowiak