05 czerwca 2024
Turniej Be.Eco!

Turniej Be.Eco! stanowił zwieńczenie Ogólnopolskiego Programu Be.Eco dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, organizowanego przez Fundację Digital University. Szkoły, które zgłosiły się do turnieju wzięły udział w quizie, którego celem było badanie aktualnego poziomu wiedzy uczniów w zakresie edukacji ekologicznej oraz ochrony środowiska. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie wzięli udział w wydarzeniu.