16 maja 2018
Turniej wiedzy o Mosinie i okolicy

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie od kilku lat organizuje gminny konkurs "Turniej wiedzy o Mosinie i okolicy", adresowany do klas III SP. Przygotowanie obejmowało przyswojenie dość obszernej wiedzy z zakresu geografii, przyrody, historii i życia codziennego mieszkańców naszej małej ojczyzny.

 

 We wtorek 8 maja br. w gościnnych progach gospodarzy wzięły udział w zmaganiach cztery drużyny złożone z 3 uczniów, reprezentujących gminne szkoły.

 

Mosińską Jedynkę reprezentowali:

  • Dominika Florek kl.IIIa

  • Stanisław Sroka kl.IIId

  • Martyna Silska kl.IIIb

 

Każda z drużyn odpowiadała na 27 pytań, w części z nich odpowiedzi były zapisywane na kartkach, inne wymagały wyboru prawidłowej treści spośród podanych. Nad sprawnym przebiegiem konkursu czuwało jury. Po podliczeniu zdobytych punktów został ogłoszony werdykt.

 

I miejsce ex aequo zajęły drużyny SP nr1 i SP nr2. Oprócz dyplomów zwycięzcy otrzymali cenne nagrody rzeczowe.

 

Uczniów naszej szkoły do konkursu przygotowały p.Ewa Walczak, Katarzyna Banaszyk i Dorota Szczepaniak, która sprawowała też opiekę nad dziećmi podczas konkursu.

 

Dorota Szczepaniak i Ewa Walczak