31 stycznia 2022

W tym roku szkolnym klasy pierwsze biorą udział w projekcie Uniwersytet Dzieci. Pozwala on wesprzeć uczniów w rozwoju takich kompetencji jak kreatywność, otwartość, innowacyjność, empatia oraz umiejętność pracy zespołowej. Tak jak studenci uczniowie otrzymują swój indeks. Cały projekt składa się z 8 lekcji  o różnorodnej tematyce. Przed feriami  dzieci z klasy I b  realizowały temat: „Co może powstać z drewna?”. Dowiedziały się dzięki temu, jakie znaczenie miało drewno w przeszłości, rozpoznawały różne gatunki drewna, określały jego kolor, ciężar oraz przeznaczenie. Wykonywały doświadczenie jak zachowuje się drewno w wodzie. Po wykonaniu  zadania uczniowie otrzymali naklejkę, którą mogli wkleić do swojego indeksu, co równoznaczne jest z zaliczeniem kolejnego tematu.

Uniwersytet Dzieci