17 października 2022

Trudno jest podczas jednej lekcji zapoznać uczniów z życiem i działalnością wielkiego Polaka – Karola Józefa Wojtyły. Tym razem przeanalizowaliśmy okres od urodzenia Karola aż do jego wyjazdu na studia do Krakowa. Uczniowie czwartych klas przygotowali prace, które przybliżyły nam ten trudny dla Lolka czas. Aby się dowiedzieć coś więcej, warto zajrzeć na: https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/swiety-jan-pawel-ii-zyciorys-papieza-polaka/

 

Byliśmy również przy pamiątkowym obelisku, by się pomodlić i złożyć tam w geście wdzięczności ogrodowy kwiatek.

Urodziłem się w Wadowicach