08 listopada 2018

V Szkolny Korowód Świętych 2018 był szczególnym, bo obchodzonym w 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości. Do grona naszych polskich patronów korowodu dołączył w tym roku św. Stanisław Kostka. W poprzednich latach byli to: bł. Karolina Kózkówny, bł. Edmund Bojanowski, św. Urszula Ledóchowska, św. Wojciech, św. brat Albert Chmielowski, których życie, modlitwa, duszpasterska posługa wśród najbardziej potrzebujących przyczyniły się do odrodzenia duchowego narodu. Do mężnego czuwania i podtrzymywania dążenia do wolności zachęcał nas zawsze św. papież Jan Paweł II. Uczył o cenie i znaczeniu odzyskanej niepodległości.

 

W trakcie trwania korowodu pani Justyna Trzeciak przybliżyła uczniom postacie polskich świętych, którzy wnieśli dużo w budowanie naszej wolnej Ojczyzny. Wykorzystując przerwę miedzy lekcyjną, zaprezentowaliśmy świętych wszystkim uczniom, którzy na czas przejścia korowodu wyszli przed swoje sale lekcyjne na korytarz. Akcentem patriotycznym były białe i czerwone baloniki ufundowane przez Radę Rodziców. Uczestnicy korowodu zmierzyli się również z quizem o świętych, co utrwaliło i wzmocniło ich wiadomości.

 

Wieczorem w Wigilię Wszystkich Świętych, choć w mniej licznym gronie, wzięliśmy udział w czuwaniu ze Wszystkimi Świętymi, przygotowanym w naszym kościele przez scholę „Któż jak Bóg”.

 

Dziękujemy za udział w naszym świętowaniu pani Dyrektor Agnieszce Szymańskiej, księdzu proboszczowi Adamowi Prozorowskiemu oraz księdzu Maciejowi Przybylakowi. Dziękujemy także Rodzicom za przygotowanie swoich dzieci do głębokiego przeżycia tej uroczystości, jak również za pomoc i ogromne zaangażowanie w przebiegu naszego jubileuszowego korowodu. Podziękowania należą się również pani Marzenie Lasowej, która od pięciu lat przygotowuje portrety naszych patronów.

 

Janina Jankowska-Kalisz

Karolina Sładczyk

V Szkolny Korowód Świętych 2018