18 września 2018

VIII Tydzień Wychowania (9-15 września 2018 r.) rozpoczęliśmy Mszą św., podczas której powierzaliśmy Bogu rodziców, nauczycieli i wychowawców szkół i przedszkoli. Uczniowie wraz z rodzicami po zapoznaniu się z przygotowanymi materiałami na http://tydzienwychowania.pl, w ramach zadania dla chętnych wykonali okolicznościowe plakaty. Tematyka tegorocznego Tygodnia Wychowania, któremu tym razem towarzyszyło motto: „W poszukiwaniu drogi”, nawiązywała do XV Zgromadzenia Zwyczajnego Synodu Biskupów: „Młodzież, wiara i rozeznanie powołania”, mającego się odbyć w Rzymie w październiku br.

 

W ramach lekcji religii nasi młodsi i starsi uczniowie zapoznali się z problematyką rozeznawania powołania i towarzyszenia dzieciom i młodzieży w rozpoznawaniu drogi życia. Uczniowie klasy IVc i IVd spotkali się z klerykiem Pawłem, który opowiedział o tym, jak on odkrył  powołanie do służby we wspólnocie wierzących. Uczniowie z zaciekawieniem słuchali i otrzymali odpowiedzi na wszystkie zadane przez nich pytania.

 

Natomiast uczniowie klas ósmych, którzy za parę chwil staną przed podjęciem wyboru szkół średnich i innych ważnych decyzji życiowych, realizowali temat dotyczący poszukiwania drogi życia. Przeżywając rok świętego Stanisława Kostki, jezuity, młodzież zapoznała się z jezuickimi sposobami podejmowania właściwej decyzji co do dróg, które przed nimi. To jezuickie sposoby podane przez św. Ignacego z Loyoli, ale uniwersalne dla każdego człowieka, który ma wolną wolę i prawo do poszukiwania szczęścia w życiu.

 

Janina Jankowska-Kalisz

Karolina Sładczyk

VIII Tydzień Wychowania