29 maja 2023

W przedostatni poniedziałek  maja klasa 6a miała okazję uczestniczyć w warsztatach pt. „Nasza klasa”. Były to zajęcia w ramach programu „Klubu dobrej rozmowy”, który koordynuje Centrum Edukacji Obywatelskiej i jest realizowany w SP1 w Mosinie dzięki zaangażowaniu m.in. Pani Sylwii Hojki, Anny Antkowiak, Katarzyny Jabłońskiej i Justyny Ratajczak. W ramach zajęć  chcieliśmy wzmocnić zespół klasowy i stworzyć przestrzeń do rozwijania dobrych relacji oraz otworzyć dyskusję, jak wspólnie dbać o dobrostan klasy 6a. Warsztaty poprowadziła pani Olga Stobiecka-Rozmiarek - edukatorka młodzieży, trenerka edukacji międzykulturowej. W swojej pracy korzysta ona z różnych dostępnych narzędzi słowa, obrazu i dźwięku. Obecnie tworzy i realizuje autorskie programy dla młodzieży i dorosłych, które mają na celu rozwój osobisty i grupowy w tematach: komunikacja, wielokulturowość, integracja społeczno-kulturowa oraz przeciwdziałanie dyskryminacji. To był bardzo owocny i pracowity czas.

 Warsztaty „Nasza klasa”