26 września 2019

W piątek 20 września w klasie 7b odbyły się warsztaty organizowane przez Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami pt. „Superbohaterowie z niepełnosprawnościami”. Zajęcia prowadziły Katarzyna Halicka oraz Stanisława Piotrowska. Przedstawicielki WIFOON odwiedzili szkołę na zaproszenie pani Kingi Wośkowiak, nauczycielki języka niemieckiego, z którą współpracują na różnych płaszczyznach już od pięciu lat.

 

Moderatorki rozpoczęły zajęcia od dyskusji z klasą oraz burzy mózgów, czym jest niepełnosprawność, jakie są jej rodzaje, uczniowie wymieniali się swoimi doświadczeniami, opowiadali o przypadkach niepełnosprawności, z jakimi zetknęli się w swoim życiu lub jakie znają z prasy czy filmu. Bazując na wiedzy uczestników, moderatorzy uzupełnili i usystematyzowali w bardzo przystępny sposób te wiadomości. Przedstawili też możliwości, jakie osoby z niepełnosprawnościami różnego typu mają w codziennym życiu zawodowym czy prywatnym, młodzież mogła między innymi obejrzeć fragment filmu z audiodeskrypcją (czyli opisem dla osób niewidomych) oraz film w bardzo jasny sposób przedstawiający, czym jest autyzm.

 

Kolejna część, doświadczalna, dotyczyła empatii. Uczniowie klasy 7b przez krótką chwilę na własnej skórze mogli się przekonać, jakie ograniczenia towarzyszą każdego dnia osobom, które nie są w pełni sprawne. Użyte zostały takie narzędzia jak opaski na oczy, laski dla niewidomych, okulary imitujące różnego rodzaju zaburzenia widzenia, wózek inwalidzki, rękawice itp. Młodzież wykonywała różnego rodzaju zadania, podejmując na kilka lub kilkanaście minut wysiłek, z jakim osoby z niepełnosprawnością spotykają się ciągle. Ta część warsztatów pozwala na wczucie się i zrozumienie położenia innych.

 

Na bazie wrażeń, przemyśleń i doświadczeń zebranych w dwóch modułach w trzecim uczniowie zastanawiali się, jak podchodzić do osób z niepełnosprawnością, co może być pomocne, a co może sprawiać problemy. Na tym etapie młodzież mogła też powiedzieć o tym, czego się obawia w kontaktach z osobami z niepełnosprawnością i razem z moderatorkami zastanowić się, czy te obawy są słuszne, udzielić sobie nawzajem rad i wspólnie znaleźć rozwiązania.

 

Spotkanie zakończyło podsumowanie obejmujące rozmowę o zdobytej wiedzy i odczuciach uczestników. Warsztaty z cyklu „Uczmy się razem żyć” od kliku lat cieszą się powodzeniem w wielkopolskich szkołach, pozwalają młodzieży otworzyć się na potrzeby innych, lepiej zrozumieć osoby z niepełnosprawnościami oraz zastanowić się, w jaki sposób każdy może pomóc funkcjonować osobie nie w pełni sprawnej w społeczeństwie. Formuła, w jakiej się odbywają, jest atrakcyjna dla uczniów oraz sprawia, że każdy ma szansę zaangażować się w ich przebieg.

Warsztaty „Uczmy się razem żyć”