23 listopada 2020

W czwartek 12 listopada w klasie 7b odbyły się online warsztaty organizowane przez Fundację Mili Ludzie. Zajęcia prowadzili Katarzyna i Marcin Haliccy, którzy wirtualnie odwiedzili szkołę na zaproszenie pani Kingi Wośkowiak, nauczycielki języka niemieckiego, z którą współpracują na różnych płaszczyznach już od sześciu lat.

 

Spotkanie objęło trzy moduły, a każdy z nich zorganizowany był w inny sposób. Moderatorzy rozpoczęli zajęcia od filmiku o polskim języku migowym, a następnie dyskusji z klasą oraz burzy mózgów, czym jest niepełnosprawność, jakie są jej rodzaje, uczniowie wymieniali się swoimi doświadczeniami, opowiadali o przypadkach niepełnosprawności, z jakimi zetknęli się w swoim życiu lub jakie znają z prasy czy filmu. Bazując na wiedzy uczestników, moderatorzy uzupełnili i usystematyzowali w bardzo przystępny sposób te wiadomości przedstawiając prezentację o różnego typu niepełnosprawnościach.

 

W module drugim młodzież mogła obejrzeć kilka materiałów filmowych, między innymi fragment filmu z audiodeskrypcją (czyli opisem dla osób niewidomych) czy film o autyzmie. Te prezentacje były przyczynkiem do dyskusji o empatii, trudnościach, jakie spotykają w codziennym życiu osoby, które nie są w pełni sprawne.

 

Po rozszerzeniu wiedzy teoretycznej przyszedł czas na zastanowienie się, jak zdobyte informacje można zastosować w praktyce. Na bazie wrażeń, przemyśleń i doświadczeń zebranych w dwóch modułach, w trzecim uczniowie tworzyli swoje rozwiązania dla nastolatków z niepełnosprawnościami. Klasa została podzielona na grupy, każda z nich otrzymała opis bohatera i historii, jaka spowodowała u niego niepełnosprawność. Historie są autentyczne – na potrzeby projektu przeprowadzono wywiady z rówieśnikami naszych uczniów i uczennic. W tym module praca odbywa się metodą Design Thinking (5 etapów – empatii, diagnozy potrzeb, generowania pomysłów, prototypowania, testowania). Uczniowie szukali rozwiązań, jak można pomóc osobie z niepełnosprawnością włączyć się w życie pełnosprawnych ludzi oraz co oni mogliby dla osób z niepełnosprawnością zrobić.

 

Spotkanie zakończyła prezentacja o savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami oraz rozmowa o zdobytej wiedzy i odczuciach uczestników. Warsztaty prowadzone przez Fundację Mili Ludzie przy wsparciu Samorządu Województwa Wielkopolskiego (oraz wcześniej PFRON) od kliku lat cieszą się powodzeniem w wielkopolskich szkołach, pozwalają młodzieży otworzyć się na potrzeby innych, lepiej zrozumieć oraz zastanowić się, w jaki sposób każdy może pomóc funkcjonować osobom nie w pełni sprawnym w społeczeństwie. Formuła, w jakiej się odbywają, jest atrakcyjna dla uczniów oraz sprawia, że każdy ma szansę zaangażować się w ich przebieg.

Warsztaty dotyczące edukacji włączającej w ramach kampanii „Kinoteatr z empatią!2020