24 listopada 2023

W dniach 18-22 listopada br. chętni uczniowie z klas siódmych i ósmych uczący się w grupach dwujęzycznych wzięli udział w międzynarodowych warsztatach językowych EUROWEEK, odbywających się w malowniczych okolicach Kotliny Kłodzkiej. Euroweek to międzynarodowe warsztaty prowadzone w języku angielskim, których główną ideą jest promowanie współpracy i zrozumienia między młodzieżą, budowanie mostów między kulturami oraz rozwijanie umiejętności międzykulturowego dialogu. To inicjatywa, która sprzyja integracji, wymianie poglądów oraz kształtowaniu postaw otwartości i tolerancji wśród młodych ludzi.

 

Nasze zajęcia prowadzili trenerzy z Kolumbii, Indii, Turcji, Gruzji i Włoch, którzy już od pierwszych chwil dbali o kreatywność, trenowanie umiejętności pracy w grupie, przełamywanie różnego rodzaju trudności i ograniczeń. Początek dnia wyznaczały różne zabawy integracyjne, w których brało udział ponad 100 uczniów z klas 4-8, bowiem razem z nami były jeszcze szkoły z Rokietnicy, Dąbrowy Górniczej i Śledziejowic. Następnie uczniowie dzielili się na dwie grupy wiekowe i wykonywali różnego rodzaju zadania, m.in. analizowali swoje możliwości i potrzeby, tworzyli koncepcje własnego państwa, pisali opowiadania, wysłuchiwali prezentacji dotyczących państw pochodzenia swoich trenerów, a także przygotowywali niezwykłe pokazy, które wymagały od nich kreatywności, świetnej organizacji czasu oraz odwagi, bowiem występy przed tak liczną publicznością nie należały do najprostszych. Co więcej – wszystko to odbywało się w języku angielskim. Wszyscy uczestnicy wrócili bogatsi o nowe doświadczenia i znajomości, dlatego już dziś planujemy, iż wrócimy tam za rok!

 

Warsztaty językowe EUROWEEK