28 lutego 2019

Niedawno klasa 3a gimnazjalna uczestniczyła w warsztatach plastycznych zorganizowanych przez  Galerie Miejską w Mosinie. Zajęcia prowadziła pani Ania England. Uczniowie zmierzyli się z bardzo trudnym zadaniem wcielenia się w krytyka sztuki ze szczególnym uwzględnieniem charakteru dzieł plastycznych znajdujących się w galerii. Tłem i zarazem tematem do rozważań była wystawa profesora Grzegorza Nowickiego „Druga próba porządkowania szumu”. Nowoczesne, w większości abstrakcyjne prace, dały młodym krytykom olbrzymie możliwości interpretacyjne. Najpierw tworzyli wypowiedzi pisemne, które wspólnie analizowali. Poradzili sobie  z tym bardzo dobrze. W drugiej części zajęć sami tworzyli kompozycje, częściowo nawiązujące do prac profesora Nowickiego, chociażby biało-czarno-szarą kolorystyką, ale uwzględnili w nich też swoje własne odczucia, przeżycia oraz pomysły plastyczne. Wykonane prace sami próbowali omawiać i analizować. Mamy nadzieję, że taki kontakt ze sztuką,  własna interpretacja prac, odnalezienie do nich „tajemniczego klucza” pomogło im lepiej zrozumieć i odpowiedzieć na pytanie „Co artysta chciał nam powiedzieć".

Renata Marciniak

Warsztaty plastyczne w Galerii Miejskiej w Mosinie