21 maja 2021

W dniach 17-19.05.2021 uczniowie klas 4, 5 oraz 8 uczestniczyli w zdalnych warsztatach dotyczących radzenia sobie z różnymi obciążeniami i budowania odporności psychicznej. Spotkania prowadzili trenerzy z Instytutu Edukacji Pozytywnej z Warszawy. Zajęcia miały głównie na celu rozwinięcie świadomości emocji i swoich mocnych stron oraz doskonalenie sposobów radzenia sobie ze zmianami i stresem. Te  potrzebne umiejętności chronią bowiem przed niebezpiecznymi zachowaniami, depresją i uzależnieniami.

 

Każdy z uczestników miał okazję poznać przydatne techniki relaksacji oraz metody ułatwiające koncentrację uwagi. Dowiedział się także, że wady można przekuć w zalety, a  porażki są tak samo potrzebne dla naszego rozwoju, co sukcesy. Wspaniałym przykładem tej mądrości okazał się Tomasz Edison, który powiedział „Nie odniosłem porażki. Po prostu odkryłem 10000 błędnych rozwiązań”.

 

Mamy nadzieję, że nasi uczniowie zawsze będą odnajdywać w sobie siłę do mierzenia się z różnymi sytuacjami życiowymi i pokonywania trudności.

Warsztaty profilaktyczne
„Radzenie sobie z obciążeniami”