29 kwietnia 2021

W dniach 21-23 kwietnia 2021 r. odbyły się warsztaty profilaktyczno-edukacyjne dla klas 6 i 7. Program „Debata” jest rekomendowany przez PAPRA, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz ORE i  ma za zadanie opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród młodzieży, uświadomienie zagrożeń wynikających z korzystania ze środków psychoaktywnych. Program jest adresowany do uczniów klas V-VIII SP, w przypadku których w większości nie miała jeszcze miejsca inicjacja alkoholowa. Zajęcia odbyły się online na platformie zoom.us. Realizacja programu oparta była na metodach aktywizujących,  pracy w grupach, dyskusji. Młodzież brała aktywny udział w zajęciach, chętnie zgłaszając się do proponowanych zadań. Mieli  wiele  ciekawych  pomysłów  oraz  przemyśleń  związanych z tematyką zajęć.

Warsztaty profilaktyczno-edukacyjne
„DEBATA”