24 października 2022
Warsztaty profilaktyczno-edukacyjne
„Debata”

W dniu 17.10.22 w Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie odbyły się warsztaty profilaktyczno-edukacyjne dla klas 7a i 7b. Program „Debata” jest rekomendowany przez PAPRA, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz ORE i  ma za zadanie opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród młodzieży oraz uświadomienie zagrożeń wynikających z korzystania ze środków psychoaktywnych. Program jest adresowany do uczniów klas V-VIII SP, w przypadku których w większości nie miała jeszcze miejsca inicjacja alkoholowa. Program ma charakter uprzedzający. Jego zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu, towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy trzeźwości. Realizacja programu oparta była na metodach aktywizujących,  pracy w grupach, dyskusji. Młodzież brała aktywny udział w zajęciach, chętnie zgłaszając się do proponowanych zadań. Mieli  wiele  ciekawych  pomysłów  oraz  przemyśleń  związanych z tematyką zajęć. Zajęcia prowadziła pani psycholog z Centrum Profilaktyki Ekspert. Warsztaty były finansowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Mosinie.