03 grudnia 2019

W ramach grupowego poradnictwa zawodowego w dniu 26.11.2019r. odbyły się warsztaty dla uczniów klas 8. Zajęcia prowadziła p. Małgorzata Łyskawińska – doradca zawodowy  z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu. 

 

Zmieniająca się w szybkim tempie rzeczywistość stawia przed młodymi ludźmi coraz to nowe wyzwania, wymaga dostosowania się i świadomego poznania siebie, swoich talentów, możliwości. Młodzież musi nauczyć się zarządzać swoim potencjałem, aby świadomie dokonać wyboru zawodu i ścieżki kształcenia. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się o możliwościach kształcenia po ukończeniu Szkoły Podstawowej. Poznali zawody deficytowe, w których jest zapotrzebowanie pracowników na rynku pracy w województwie wielkopolskim, oraz na terenie naszego powiatu. Wykonali podstawowy test predyspozycji oraz zapoznali się ze stylami uczenia się.

 

Zajęcia były przeprowadzone bardzo ciekawie i na pewno pomogą  uczniom klas 8 w wyborze ścieżki edukacyjnej.

Warsztaty z doradcą zawodowym z Wojewódzkiego Urzędu Pracy