19 czerwca 2023

W miniony piątek klasa 0c udała się do Urzędu Miasta w Mosinie na specjalne zaproszenie burmistrza – pana Dominika Michalaka. Program wizyty zapowiadał moc wrażeń. Uczniowie rozpoczęli wizytę od powitania przez pracownika urzędu i burmistrza, który od razu zaprowadził klasę do swojego gabinetu. Tam pan Dominik opowiedział o swoich obowiązkach, a każdy z uczniów mógł dodatkowo usiąść w fotelu burmistrza, robiąc sobie pamiątkowe zdjęcie. Uczniowie poznali również pracę pracowników urzędu w referacie planowania przestrzennego i budownictwa, ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa, referat mienia komunalnego. Dodatkowo klasa udała się w obecności pana burmistrza do budynku Straży Miejskiej, w którym miała okazję obejrzeć to miejsce, poznać pracę strażników oraz usiąść w wozie interwencyjnym. Na koniec wszyscy wzięli udział w konkursie Koła Fortuny, a po nim na uczniów czekały upominki w postaci notesów, gier i pysznych cukierków. To był wspaniale spędzony dzień w towarzystwie pana burmistrza!

Wizyta w Urzędzie Miasta i spotkanie z panem Dominikiem Michalakiem – burmistrzem Gminy Mosiny