26 lutego 2020

17 lutego odbyły się kolejne zajęcia  eksperymentarne z Pracownią Wiatrak. Tematem zajęć była woda. Chociaż wydaje się, że wszędzie jej pełno dowiedzieliśmy się, jak bardzo jej brakuje. Ziemię w niemal 71% pokrywa woda, ale tylko 2,5% z niej to woda słodka, nadająca się do picia. Jej największe skupisko (lodowce i pokrywy śnieżne) znajduje się na Antarktydzie – według naukowców niemal 61% wszystkich wód słodkich. Niestety obserwujemy, jak one topnieją.

 

Większość krajów na świecie zmaga się z deficytem wody. Szacuje się, że ponad 1,2 mld osób ma utrudniony dostęp do niej, a 200 mln cierpi z pragnienia. Z 1,2 mld ludzi mających utrudniony dostęp do wody 63% zamieszkuje kraje Azji, 28% Afryki, 7% Ameryki Południowej i 2% Europy. W krajach Ameryki Północnej i Australii nikt nie ma ograniczonego dostępępu do wody

Według Światowej Organizacji Zdrowia codziennie z powodu chorób związanych z niedostatkiem wody pitnej umiera około 6 tys. dzieci, co oznacza, że co 15 sekund umiera jedno dziecko.

Przewiduje się, że do 2025 r. około jedna trzecia ludzkości nie będzie miała dostępu do wystarczającej ilości wody pitnej. Tylko kilkanaście krajów ma tzw. nadwyżki wody, jak np. Norwegia. Polska to jeden z najuboższych w wodę krajów europejskich. Średnio na Starym Kontynencie na jednego człowieka przypada 5,1 tys. m3 wody rocznie – w Polsce mamy najniższe zasoby wody przypadające na jednego mieszkańca. Nic więc dziwnego, że prowadzonych jest coraz więcej akcji promujących oszczędzanie wody. Zakręcanie kranów w trakcie mycia zębów to oszczędność 900 litrów wody miesięcznie w czteroosobowym gospodarstwie domowym.

Po takich dramatycznych wiadomościach zabraliśmy się do wykonywania filtrów domową metodą. Okazało się, iż niewiele trzeba, żeby je zbudować. Jeszcze większe było nasze zdziwienie, gdy nasze filtry zaczęły naprawdę oczyszczać wodę. To były bardzo ciekawe i pouczające zajęcia.

Woda to życie