17 marca 2022
Wojewódzki Konkurs Ekologiczny

Celem konkursu było napisanie testu składającego się z 25 pytań na temat zasadności stosowania alternatywnych źródeł energii, efektywności energetycznej oraz racjonalnego wykorzystania energii jako przyszłości dla energetyki światowej. Pytania testowe wymagały od uczniów bardzo szczegółowej wiedzy na temat  budowy, działania i wykorzystania energii przez poszczególne elektrownie.

 

Na etapie szkolnym największą liczbę punktów zdobyli: Maria Olejnik z klasy 8a, Malwina  Kałużna z klasy 8c, Artur Gust z klasy 7d.

Pozostali  uczestnicy, którzy zakwalifikowali się  do następnego etapu to: Maria Łakoma, Jakub Demut, Hubert Piotrowski i Marianna Kwiatkowska -uczniowie z klasy 8c, Paweł Sołtysiński  i Zofia Jeżewicz z klasy 7b, Wiktoria Sikora z klasy 8d oraz Natalia Lenort, Antonina Szczepaniak oraz Maja  Obidzińska z klasy 7d.