02 lipca 2024
Wyniki rekrutacji do klasy siódmej dwujęzycznej

Zgodnie z harmonogramem wyniki rekrutacji do klasy siódmej dwujęzycznej zostaną podane do wiadomości 2 lipca o godzinie 15:00 w postaci list wywieszonych na drzwiach wejściowych do szkoły. Ze względu na przepisy RODO nie udostępniamy ich na pośrednictwem strony internetowej. Dodatkowo tego dnia będzie można poznać nowe składy pozostałych klas siódmych. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.