21 września 2022

Hasłem tegorocznego XII Tygodnia Wychowania, który trwał od 11 do 17 września, były słowa z Ewangelii św. Jana: „Ja jestem drogą, i prawdą, i życiem”. Podczas katechez towarzyszyła nam postać świętego Józefa Bilczewskiego, arcybiskupa Lwowa, wspaniałego duszpasterza, wielkiego patrioty i wychowawcy zatroskanego o dobro dzieci i młodzieży, którego setną rocznicę śmierci będziemy obchodzić 20 marca 2023 roku. Działał on w trudnych czasach I wojny światowej, wojny polsko-ukraińskiej i wojny polsko-bolszewickiej. Umiejętnie troszczył się o jedność i rozwój duchowy wielokulturowego i wieloreligijnego społeczeństwa w swojej diecezji, wśród której warto wskazać chociażby Polaków, Ukraińców, Niemców, Węgrów, Ormian i Żydów. Troszczył się o ubogich. Dzięki jego zabiegom ustanowiono święto Maryi Królowej Polski i wprowadzono ten tytuł do Litanii Loretańskiej. Postarał się o nowe korony dla cudownego wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej po kradzieży dotychczasowych koron.

XII Tydzień Wychowania