31 marca 2023
XIV RAJD ROWEROWY
„Rowerem po Gminie Mosina”

ZAPRASZAMY MIŁOŚNIKÓW TURYSTYKI ROWEROWEJ 

Zgłoszenia na rajd są przyjmowane drogą mailową (osir@mosina.pl ) do dnia 17 kwietnia 2023 r. W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon.

 

Trasa rajdu: Mosina – Dymaczewo Stare - tereny leśne WPN – Witobel - Dymaczewo Nowe

 

Długość trasy ok. 18 km

 

Opłata startowa wynosi 10 złotych od osoby dorosłej,  5 złotych dzieci i młodzież do 18 roku. Wpłata wpisowego na starcie rajdu: boisko Szkoły Podstawowej w Krosinku.                      

Rejestracja uczestników godz. 9.00 – 10.00.    

 

Start: godz.10.00.

 

Regulamin rajdu na stronie:

www.osirmosina.pl                     

www.twaelita.org