12 marca 2021

9 marca 2021 r. na platformie MS TEAMS odbyły się XV Targi Edukacji i Pracy. Organizatorem targów było Gminne Centrum Informacji w Mosinie we współpracy z Zespołem Szkół w Krośnie. Podczas targów uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz osoby poszukujące pracy mogły uzyskać kompleksowe informacje na temat możliwości wyboru kierunku kształcenia, konkretnych informacji o danej szkole, poruszania się po rynku pracy oraz dostępnych ofert pracy, programów i szkoleń. Wystawcami w tegorocznych Targach były szkoły ponadpodstawowe, które oferują bezpłatną naukę (licea ogólnokształcące, technika, szkoły branżowe). Tegoroczna formuła targów różniła się od lat poprzednich, ponieważ szkoły przedstawiały się online, na platformie. Uczniowie, którzy chcieli uzyskać informacje o danej szkole, klasie musieli dołączyć do danego zespołu (szkoły). Uczestnicy targów mogli również wziąć udział w konkursie online z ciekawymi nagrodami. Uczniowie naszej szkoły chętnie skorzystali z takich możliwości i uczestniczyli w spotkaniach online szkół ponadpodstawowych. Wiedza, która uzyskali na pewno pomoże im dokonać optymalnego wyboru dalszej ścieżki kształcenia oraz drogi zawodowej.

XV Targi Edukacji i Pracy