13 kwietnia 2022
XVI Targi Edukacji i Pracy

8 marca 2022 r. odbyły się XVI Targi Edukacji i Pracy. Organizatorem targów było Gminne Centrum Informacji w Mosinie we współpracy z Zespołem Szkół w Krośnie. Podczas targów uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz osoby poszukujące pracy mogły uzyskać kompleksowe informacje na temat możliwości wyboru kierunku kształcenia, konkretne informacje o danej szkole, wskazówki dotyczące poruszania się po rynku pracy oraz dostępnych ofert pracy, programów i szkoleń. Wystawcami w tegorocznych targach były szkoły ponadpodstawowe, które oferują bezpłatną naukę (licea ogólnokształcące, technika, szkoły branżowe). Uczestnicy targów mogli również wziąć udział w konkursie z ciekawymi nagrodami. Uczniowie naszej szkoły chętnie skorzystali z tej możliwości i uczestniczyli w spotkaniu ze szkołami ponadpodstawowymi. Wiedza, która uzyskali, na pewno pomoże im dokonać optymalnego wyboru dalszej ścieżki kształcenia oraz drogi zawodowej.