06 lutego 2020
Zajęcia rzeźbiarskie

Od października klasy 0 uczestniczą w zajęciach rzeźbiarskich, na których od początku eksperymentowały z różnymi masami. Była ciecz newtonowska, masy: solna, piaskowa i porcelanowa. Łączone były one z materiałami, które uzupełniały się nawzajem. Co tydzień poruszane były inne tematy, które często same dzieci inicjowały. Efektem twórczej pracy są piękne i niepowtarzalne formy: „Liście”, „Ślimak”, „Drzewo”, „Duszki”, „Bałwanek”, „Serce”, „Choinka”. Dzieci dowiadywały się podstawowych informacji np. Jaka jest różnica pomiędzy rzeźbą a płaskorzeźbą. Sama zabawa była wielką przyjemnością, zerówki z ogromnym zapałem ugniatały, wałowały, kroiły i formowały zamierzone kształty. Zajęcia były pełne twórczej aktywności, często przy muzyce i rozmowach.