14 marca 2024

Zajęcia sensomotoryczne z terapią ręki dla zerówek w naszej szkole cieszą się dużym zainteresowaniem dzieci i ich rodziców, ponieważ dają możliwość rozwijania ważnych umiejętności motorycznych oraz manualnych w przyjaznej i wspierającej atmosferze.

 

Podczas zajęć w 1 semestrze skupiliśmy się na rozwijaniu motoryki dużej, ćwiczeniach koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, usprawnianiu obręczy barkowej, treningu koncentracji uwagi i pamięci, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni, a także usprawnianiu sprawności manualnej (szczególnie ruchów dłoni i palców). Zajęcia w głównej mierze odbywały się w formie zabaw (elementy ruchu rozwijającego W. Sherborne), gier podłogowych, gier stolikowych, a także przy użyciu m.in. mas sensorycznych, instrumentów muzycznych, przeplatanek, układanek, wycinanek, wyklejanek, jak również malowania palcami, odgadywania zapachów oraz z użyciem cchusty Klanzego.

 

Nasze zajęcia są prowadzone w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników, zapewniając im odpowiednie wsparcie i motywację do pracy nad swoimi umiejętnościami manualnymi. Dzieci biorące udział w zajęciach wykazują postępy w swoim rozwoju, co stanowi dla nas ogromną satysfakcję.

 

Zajęcia sensomotoryczne z terapią ręki dla zerówek