25 czerwca 2019

Zakończenie roku szkolnego 
klas III Gimnazjum nr 1 w Mosinie 

18 czerwca 2019 r. edukację zakończył ostatni rocznik gimnazjalistów. O godzinie 18:00 uczniowie wraz z rodzicami i zaproszonymi gośćmi zebrali się w stołówce szkolnej, by odebrać nagrody m.in. za osiągnięcia edukacyjne, sportowe, wolontariat oraz działania na rzecz środowiska lokalnego. Tytuł Absolwenta Roku otrzymały Patrycja Naubauer oraz Zofia Nojszewska z klasy IIIa. Pani Hanna Lemańska, Izabela Sobieraj (zastępująca niedysponowaną Małgorzatę Bem) oraz pan Oskar Hajder – po raz ostatni odczytali listy obecności swoich podopiecznych. Nasi absolwenci otrzymali również pamiątkowe teczki i zdjęcia klasowe. Była też okazja do podsumowań  - pamiątkową tablicę otrzymała pani Dyrektor Ewa A. Szymańska – sprawująca funkcję dyrektora Gimnazjum nr 1 w Mosinie przez cały okres jego istnienia oraz pani Elżbieta Okoń – nauczycielka matematyki żegnająca się z naszą szkołą po wielu latach niezwykle owocnej współpracy. Po części oficjalnej przyszła pora na część artystyczną, tańce, piosenki i wspomnienia z wcześniejszych lat nauki. Niejednemu widzowi łza zakręciła się w oku. Na zakończenie życzyliśmy naszym wyjątkowym absolwentom powodzenia w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.