30 października 2019

W dniach 24 października podczas zebrań z rodzicami oraz 25 października w całej szkole odbyła się zbiórka pieniężna dla chorującego na wrodzoną łamliwość kości małego Kacperka.

 

Zebraliśmy łącznie na jego leczenie 1188,29 zł.!

 

Chłopiec jest pod opieką poznańskiej Fundacji DZIĘKI TOBIE, z którą szkoła współpracuje już drugi rok szkolny. Aby zyskać więcej informacji szczegółowych o podopiecznych fundacji, należy polubić profil na FB - Fundacji Dzięki Tobie. Jest to sprawdzona i zarejestrowana organizacja. Koordynatorem wolontariatu z ramienia fundacji jest Pani Izabela Felenberg, natomiast szkolnym koordynatorem nadzorującym akcje szkolne jest pedagog Anna Ciążkowska. W tym roku szkolnym do współpracy z fundacją zgłosiło się 50 uczniów z klas 7-8. W trakcie całego roku szkolnego będą odbywać się jeszcze różne akcje charytatywne, nie tylko dla tejże fundacji. Staramy się włączać także w inne akcje o zasięgu szkolnym, lokalnym, a także ogólnopolskim. KOLOROWA AKCJA NAKRĘTKOWA dla podopiecznych fundacji trwa cały rok szkolny. Zachęcamy do zbierania!

ZBIÓRKA pieniężna dla chorego Kacperka – podopiecznego Fundacji „Dzięki Tobie”