26 września 2018

Z dumą i ogromną radością informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie zdobyła wyróżnienie w prestiżowym konkursie Wielkopolska Szkoła Roku. 25 września podczas niezwykle uroczystej gali w Teatrze Wielkim pani dyrektor Ewa Agnieszka Szymańska odebrała dyplom, pamiątkową statuetkę oraz nagrodę finansową  rąk przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

 

Cieszymy się, że ogromne zaangażowanie naszych nauczycieli, rodziców i uczniów, ich kreatywność, gotowość do współpracy oraz otwarta postawa na zmiany i nowości, zaowocowały takim sukcesem! Dla nas jest on tym większy, że w nowej formule, po połączeniu szkoły podstawowej i gimnazjum, funkcjonujemy dopiero od roku.

 

Kapituła konkursu brała pod uwagę takie aspekty jak modelowanie wzorca osobowego (punktualność, pracowitość, zaangażowanie, współpraca), budowanie postaw patriotyzmu (w tym patriotyzmu lokalnego) i krzewienie tradycji patriotycznych i lokalnych, działania na rzecz poznawania i poszerzania wiedzy o Wielkopolsce; promowanie Wielkopolski, kreatywność i innowacyjność (nieszablonowe rozwiązania, unikatowe działania) oraz wysoka jakość nauczania (wyniki nauczania, przykłady dobrych praktyk edukacyjnych), współpracę ze środowiskiem lokalnym, instytucjami krajowymi i zagranicznymi oraz ciągłość prowadzonych działań (nowe formy pracy w wydarzeniach cyklicznych, przyrost liczby uczestników, pozyskiwanie nowych partnerów).

 

Raz jeszcze dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do naszego wspólnego sukcesu!

 

Dyrekcja

Zdobyliśmy wyróżnienie w konkursie
Wielkopolska Szkoła Roku