08 października 2018

Z radością informujemy, iż Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie otrzymała wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Laur Michała Anioła organizowanym przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Targi Kielce. Jego celem jest promowanie i upowszechnianie przykładów nowatorskich rozwiązań z dziedziny dydaktyki i technologii wykorzystywanych przez szkoły i placówki oświatowe w kraju.

 

W konkursie nominowanych zostało 49 szkół i placówek oświatowych z całej Polski. Komisja Konkursu kierowała się regulaminem, przyznając punkty po uwzględnieniu kryteriów takich jak: ludzie z pasją i ich rozwój – kadra pedagogiczna, ICT - technologie informacyjno-komunikacyjne, instrumentarium dydaktyczne - metody, środki dydaktyczne, organizacja przestrzeni, formy organizacji pracy oraz zaangażowanie społeczności szkolnej w realizację projektów, przedsięwzięć, konkursów.

 

Zgodnie z regulaminem powyższe kwestie należało przedstawić w krótkim filmie, który niniejszym udostępniamy:

 

https://vimeo.com/290753611

 

Przy okazji bardzo dziękujemy wszystkim Nauczycielom, Rodzicom i Uczniom, dzięki którym nasza szkoła rozwija się każdego dnia.

Zdobyliśmy wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Laur Michała Anioła!