03 września 2021
Zebrania z rodzicami

Zapraszamy na zebrania, które odbędą się w czwartek 9 września według harmonogramu podanego poniżej. Bardzo prosimy o stawienie się na spotkaniach z wychowawcami ze względu na konieczność omówienia ważnych kwestii organizacyjnych oraz podpisanie potrzebnych zgód i oświadczeń.

 

godzina 17:30

godzina 18:30

0a – sala nr 4

0b – sala nr 2

 

1a – sala nr 1

1b – sala nr 102 

1c – sala nr 3

 

2b – sala nr 106

2c – sala nr 101

 

3a – sala nr 108

3b – sala nr 105

3c – sala nr 109

 

4a – sala nr 16

4b – sala nr 13

4c – sala nr 15

 

6a – sala nr 115 

 

7b – sala nr 116 - zastępstwo – M. Karwatka (17:45)

2a – sala nr 102

 

5a – sala nr 15

5b – sala nr 16

 

6b – sala nr 13

 

7a – ŚRODA, godz. 18:00

 

7c – sala nr 115

7d – sala nr 117

 

8a – sala nr 213

8b – sala nr 215

8c – sala nr 217

8d – sala nr 216