28 września 2017
Zeróweczka na zajęciach w MOK

W środę 27.09.2017 r. dzieci z oddziału przedszkolnego 0a udały się z wychowawczynią do Mosińskiego Ośrodka Kultury na zajęcia plastyczno-muzyczne. Pani Joanna Janecka-Rembowska zapoznała dzieci z elementami programu i zasadami zachowania na koncercie pianistycznym oraz jak powinniśmy się ubrać idąc na koncert. Po krótkim wprowadzeniu dzieci przystąpiły do pracy plastycznej, której efektem były części ubioru na koncert. Dziewczynki wykonywały wachlarze, a chłopcy muchy. Po części plastycznej dzieci otrzymały bilety i udały się do sali koncertowej, gdzie zajmowały miejsca według oznaczenia na bilecie. Koncert pianistyczny w wykonaniu pana Witalija Łużnego bardzo podobał się dzieciom, które słuchały w skupieniu i nagrodziły artystę gromkimi brawami, prosząc o bis. Maluchy pełne wrażeń wróciły do szkoły z nadzieją, że jeszcze nie raz będą mogły uczestniczyć w takich ciekawych zajęciach.

 

Małgorzata Czarnecka-Dudek